• Home
 • ปฐมบทความเป็นมากับการรังสรรค์สถานแห่งมายาศรัทธาในนาม *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** ๑สถานแห่งมหามายากับความเป็นมาแห่งมหามายาที่ฉันรวบรวมผลงานทางเทวศิลป์ถวายต่อเทวดาที่ฉันเคารพ มายาเทวีสถานเป็น๑สถานศรัทธารังสรรค์ขึ้นบนแผ่นดินสยามที่ฉันเกิดกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็น ๑ศรัทธาไทยพาเพลินจิตในสถานแห่งศรัทธาในมุมต่างๆความคิด ต่างด้วยการกระทำและต่างด้วยวิถีแห่งการบูชาปฏิบัติสรรเสริญต่างต่อเทวดาที่ฉันรักษ์ ในความต่างกับความเป็นฉันสะสมรวบรวมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ใช้ในศาสนว่าด้วยพิธีกรรมบูชาถวายต่อเทวดาเบื้องบนมารวมกันไว้ณ.ศิลาผามายาเทวีสถานแห่งนี้ ...

  วันเวลาผ่านเลยมากว่า๓๐ปีกับสิ่งที่เรียกว่าศรัทธากับการเป็นผู้สร้าง ฉันไม่รู้ว่าวันเวลาในวันข้างหน้าจะสิ้นสุดกับความเป็นฉันในภพชาตินี้จะเวียนมาถึงในเพลาใด ฉันจึงตั้งใจรังสรรค์มายาเทวีสถานขึ้นเป็น๑สถานกับมหามายาที่ฉันรักษ์ ฉันรวมรวมพลังศรัทธาในฟ้าเดียวกันร่วมสร้างไว้ให้ศรัทธาชนรุ่นหลังได้ชม ชมพลังแห่งศรัทธาไทยไม่เคยพ่ายต่อชนใดในโลกหล้า จากผืนป่าเบญจพรรณกลายกลับสู่ผืนดินเขียวขจีด้วยแมกไม้มงคลนาม สิ่งก่อสร้างในอารยศิลป์แห่งสยาม มูรติเทวดา รวมไปถึงพุทธปฏิกร สารสัตว์หลายหลากสายพันธุ์ใช้ในศาสนพิธีจากทรัพย์ส่วนตัวที่ปราศจากการร่วมสร้างไม่แฝงการพาณิชย์ใดๆภายใต้พระนามแห่งเทวดาเบื้องบนที่ฉันเคารพ ทุกสิ่งในสถานรวมไปถึงทุกย่างก้าวไปพร้อมๆกันกับความเป็นฉันบนโลกแห่งมายาว่าด้วยศรัทธาที่หยิบจับสัมผัสได้นั้นก็คือคือ *** มหามายา ภูมายาเทวีสถาน *** ... เพลิงในมายา

  ปฐมบทร้อยเรียงเคียงวลีความว่าด้วยศาสนในพิธีกรรมถวายต่อ *** องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมา-กาลีเทวี *** สิ่งต่างบังเกิดขึ้นกับฉันและเหล่าสานุในเรือนชานมายาเทวี๓๐กว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราต่างกระทำถวายต่อเทวดาร่วมกัน สอนให้ฉันได้รู้สอนให้ฉันได้เห็นเข้าถึงวิถีทางเดินต่าง ต่างทั้งความคิดและต่างทั้งสิ่งที่กระทำถวายต่อฟ้าเรือนชานมายาเทวีชี้นำให้พบทางสว่างแห่งสัจธรรมในความเป็นจริง ทุกสิ่งว่าด้วยพิธีกรรมบูชาถวายต่อเทวดาพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในสถานต่างมีที่มาด้วยปัจจัยหลักสำคัญธรรมชาติร่วมสร้าง หยิบจับสัมผัสได้นำมาพลีถวายต่อเทวดาในแต่ละศาสนว่าด้วยพิธีกรรม ...

  ความต่างนับวันยิ่งทวีคูณต่อเส้นทางที่ฉันเลือกเดิน สิ่งต่างที่ฉันสัมผัสได้คือความสำเร็จกับพลังแห่งศรัทธานำพา คนในสังคมภายนอกมักจะมองพร้อมกล่าวขานหนาหูเป็นเรื่องแปลก จึงไม่แปลกกับความต่างในความเป็นฉันตั้งแต่เริ่มแรกกับศรัทธาตราบจนทุกวันนี้หยิบจับสิ่งใดถวายต่อเทวดาก็สุขใจในทุกคราที่ฉันได้ยืนเบื้องหน้ามูรติแห่งพระมารดา แสงไฟที่โหมกระหน่ำ กลิ่นหอมจากมวลดอกไม้นานาพันธุ์ปรุงแต่งขึ้นเป็นกำยานหอม ๒มือแกว่งไกวถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์ ความปิติบังเกิดขึ้นในจิตราด้วยกายาแห่งศรัทธาต่อมหามายาที่ฉันรักษ์ ความสำเร็จจะไปไหนเสียทุกวันนี้ไม่เคยเสียใจกับวันวานที่ผ่านมากับโลกแห่งศรัทธาที่ฉันเพียรปฏิบัติด้วยตนเองมาโดยตลอด ...

  ฉันไม่เคยคาดหวังกับใครในทุกๆสิ่งโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งในดวงใจที่เรียกได้ว่า พิธีกรรม ฉันไม่เคยพึ่งพาอาศัยตัวกลางระหว่างศรัทธาและเทวดาที่ฉันเคารพ เพราะศรัทธาที่ฉันมีไม่เคยมีช่องว่างระหว่างเทวาและฉันผู้ศรัทธาต่อพระองค์ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผ่านลมปากด้วยมันตราใดๆไม่ต้องผ่านจิตหยาบด้วยกายาใดๆมาบดบังกับศรัทธาที่ฉันมีต่อพระองค์ เพราะสิ่งต่างทั้งหมดทั้งมวลสอนให้ฉันลงมือกระทำๆในสิ่งที่ตนเป็นตน และฉันก็สำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันกระทำตามวลีฟ้าชี้นำพา ตนเป็นที่พึงแห่งตน ตนจะสำเร็จในทุกสิ่งด้วยความเพียร จงวางความพยายามให้สิ้นไปจากตน รู้ใดรู้ได้แต่พึงรู้ในความเป็นเราให้ถ่องแท้คือ ยอดคน ... เพลิงในมายา

  ปฐมบทความนำพาวลีคำกับความเป็นฉันบนเส้นทางแห่งศรัทธา ๓๐กว่าปีที่ผ่านมาบนเส้นทางแห่งมายาศาสตร์ ฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดลวงใครจะด้วยวลีคำพูดหรือจิตคิดลวงความอันใดฉันไม่เคยคิดลวงมิตรรอบข้างที่ก้าวเดินมาสู่เบื้องหน้าฉันในทุกๆเรื่องและทุกๆคน ทุกคำคนรอบข้างเอ่ยคำออกจากปากล้วนแต่นำพามาซึ่งปัญหาคือทุกข์ในใจด้วยกันทั้งสิ้น บ้างก็อยากเป็น บ้างก็ล้วนอยากมี สิ่งที่เห็นผ่านสายตากับความเป็นฉันบนเส้นทางแห่งมายาศาสตร์สอนให้ฉันเห็นและสัมผัสกับความเป็นคนมาไม่น้อย วันเวลาหมุนเวียนผ่านแต่ฉันไม่เคยให้สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเบื้องหน้าฉันผ่านเลยไปอย่างเสียเปล่า ...

  ฟ้าสอนฉันให้เพียรสร้างองค์ครูขึ้นบูชา แต่อย่าคิดเสวนาบทความนำพาตนเพื่อสร้างใคร ร้อยพ่อก็พันแม่การเลี้ยงดูของคนเรานั้นต่างการอบรม ต่างถูกสั่งสอนการใช้ชีวิตความเป็นคนที่แตกต่างกัน เอาเวลาที่มีค่าในแต่ละวัน ๒มือหยิบจับปั้นเสริมเติมแต่งองค์ครูในจิตตนในความเป็นมงคลยังบังเกิด อย่าคิดสอนใครและชี้ทางใครให้กระทำตนในวิถีแห่งคนในแต่ละวันที่จิตในใจเขาเหล่านั้นไม่ได้เดินตามเราด้วยความตั้งมั่นเสียเวลาเปล่า พึงหยิบจับสิ่งรอบข้างที่กำเนิดขึ้นจากดินสร้างครูขึ้นบูชาพร้อมปล่อยวางงดสร้างคนให้เป็นคน คือ ฉันที่เป็นฉัน ... เพลิงในมายา